School Song

At the Southern tip of Africa
Where two mighty oceans meet
In a school we love and cherish
We are taught to honour our creed
 
CHOIR:
Co-operate,co-operate in love
That we strive to do
Share, our burdens every day
Share, share, share and pray
Co-operate, co-operate in love
To your self be true
 
Hier op Suidste punt van Afrika,
leer ons saam in liefde beur.
Leer ons saam die juk van diens te dra,
in ons skool en heel die lewe deur.
 
KOOR:
Saam sing: “Saam beur in liefde!”
Beur, beur, beur na Bo!
Dra die Meesters juk in diens!
Dra, dra, dra en glo!
Saam sing: Saam beur in liefde,
Beur, beur, beur na Bo!
Play our School song below:

2010 - present

2010 - present