BD's Choir

BD's Choir

At Bredasdorp Primary learners partake in either our Junior or Senior choir.

Kultuur Konsert

Kultuur Konsert

Leerders neem kwartaaliks met baie geesdrif hieraan deel.

Oupa en Ouma Tee

Oupa en Ouma Tee

Hierdie funksie word jaarliks deur die Pre-Primêre afdeling aangebied.

Koekverkoping

Koekverkoping

Markdag is ook 'n groot hoogtepunt in BD-land.

School Camp

School Camp

School camps are for our Grade 4,5,6 and 7 learners.

Waatlemoenfees

Waatlemoenfees

This event is great fun for our learners.

SOS Camp

SOS Camp

This camp is held yearly for the grade 5 learners.

click image to read more

Laerskool Bredasdorp

Redenaars wat presteer het by Zoetendal Akademie.

Culture

Culture

 • Oracy

 • Eisteddfods

 • School Choir

 • UNISA Exams

 

Ander Aktiwiteite

 • Skool Kampe

 • Uitstappies

 • Konserte

 • Drama klub

 • Redaksie span

 • Markdag

 • Noodhulp klub

 • Voortrekkers

 • Waartlemoenfees

Creative expression is the language of the heart

As daar een ding is waarmee elke Suid-Afrikaner hom- of haarself kan vereenselwig, is dit kultuuraktiwiteite. Dis juis ons ryk en omvangryke kultuur-agtergrond wat van ons die Reënboognasie maak. The term “Freedom of expression” is so much more than simply speaking your mind!

 

Dit is onmoontlik om 'n holisties-gebalanseerde generasie te skep as ons nie ruimte laat vir kultuur-dinge nie. Tydens 2012, 2013 en 2014 het ons BD's besonderse kultuurjare beleef. Our learners were given the opportunity to take part in our school concert, “BD's Electrified”. They expressed themselves through song, drama and the playing of instruments during the Overberg Eisteddfod. They experienced various artists performing at our school. Ons het verskeie talentkonserte, kultuuraande en koor-optredes gehad en ons skoolkore het ook uitstekend gevaar.